Onze soorten onderwijs

Dalton onderwijs

Dalton onderwijs is gebaseerd op drie principes: keuzevrijheid, zelfstandigheid en samenwerking.

 De taak is het startpunt voor werken en leren. Elk kind heeft een taak. Hoe studenten presteren in deze vorm van leren varieert. Het hangt nauw samen met de ontwikkeling van het verantwoordelijkheidsgevoel van het kind en hoe de leerling omgaat met keuzevrijheid.

Bouwen aan een Adaptieve School (BAS)

Adaptief onderwijs is onderwijs dat voorziet in de drie basisbehoeften van leerlingen: interpersoonlijke relaties, competentie en autonomie. Op het gebied van relaties hecht BAS-onderwijs veel belang aan het gevoel van acceptatie, welkom, veilig en verbonden gevoel van leerlingen. De basisbehoefte “competentie” houdt in dat leerlingen zien dat ze taken kunnen uitvoeren en beseffen dat ze steeds meer kunnen. Autonomie betekent dat studenten weten dat ze hun eigen leergedrag (in ieder geval gedeeltelijk) kunnen sturen. Een adaptieve leraar stemt zijn activiteiten af ​​op de behoeften van de leerlingen.

Montessorionderwijs

Montessorionderwijs is gebaseerd op de mogelijkheden en behoeften van kinderen in hun verschillende ontwikkelingsstadia. Het zou hen vrije, kritische denkers moeten maken. De belangrijkste begrippen hierbij zijn onafhankelijkheid, respect, aandacht voor elkaar, vastberadenheid, vrijheid en verantwoordelijkheidsgevoel. Er wordt rekening gehouden met verschillen tussen kinderen: kinderen krijgen zoveel mogelijk aangepast onderwijs. In een Montessorischool zitten kinderen van verschillende leeftijden in één groep.

Onderzoekend onderwijs

Scholen met onderzoekend onderwijs stimuleren de onderzoekende houding van kinderen. Zij vinden dat kinderen de kans moeten krijgen om zich in een onderwerp te verdiepen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van workshops, keuzevakken of projecten. Studenten krijgen onderzoeksvragen en opdrachten om hen te helpen hun vaardigheden optimaal in te zetten. Ook leert hij zelfstandig denken en handelen, initiatief nemen, plannen, uitvoeren en reflecteren. Het opbouwen van zelfvertrouwen en positieve leermotivatie is hierbij belangrijk.

 Alle openbare scholen in Emmen bieden passend onderwijs. Dit betekent dat er speciale aandacht is voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Want alle kinderen verdienen de best mogelijke plek in het onderwijs. Daarom kijken we naar wat het kind nodig heeft en houden we rekening met eventuele beperkingen.

Diverse experts

We ondersteunen studenten b.v. remediërende wiskunde, remediërend lezen, hoogbegaafdheid, hoogbegaafdheid, sociale zekerheid en gedragsverschillen. Scholen hebben specifieke specialisten in huis, zoals wiskundespecialisten, alfabetiseringsspecialisten, gedragsspecialisten, hoogbegaafde en getalenteerde specialisten en onderwijsassistenten.

Speciaal onderwijs

Kinderen die door een verstandelijke of lichamelijke beperking moeilijk of niet door kunnen gaan met het reguliere onderwijs of die veel moeite hebben met leren, kunnen bij ons terecht. Dit zijn speciale scholen. Hier is een overzicht van wat kinderen kunnen doen. Het doel is om ze zo zelfstandig mogelijk de wereld in te laten.

Passend Onderwijs in de regio

Openbaar Onderwijs Emmen participeert in twee samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, waaronder het Partnerschap Basisonderwijs Emmen en Borger-Odoorn. Het doel is om samen met andere schoolbesturen een educatief aanbod te bieden dat geschikt is voor alle kinderen. Zo kunnen kinderen zich zoveel mogelijk ontwikkelen!